Imholz Zonnepanelen Imholz Zonnepanelen, gevestigd aan Gemeenlandsedijk Noord 23 3216AG Abbenbroek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

imholz-zonnepanelen.nl

Gemeenlandsedijk Noord 23
3216AG Abbenbroek
+31 6 26142506

Marco Imholz is de Functionaris Gegevensbescherming van Imholz Zonnepanelen. Hij is te bereiken via info@imholz-zonnepanelen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Imholz Zonnepanelen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@imholz-zonnepanelen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Imholz Zonnepanelen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Imholz Zonnepanelen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Imholz Zonnepanelen) tussen zit. Imholz Zonnepanelen gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

  • Wij gebruiken voor onze website wordpress op een beveiligde server met https://
  • Ons betalingsverkeer gaat via Mollie Payments, dit is een erkende betalings provider met hun eigen privacy statement. Wil je meer weten over hoe Mollie met betalingen en privacy omgaat? Klik dan hier.
  • De persoonlijke gegevens van onze klanten worden opgeslagen op een met wachtwoord beveiligde NAS, waar uitsluitend de eigenaar van Imholz Zonnepanelen, Marco Imholz, toegang tot heeft.
  • Wij gebruiken Forces Infobase voor het maken en opstellen van facturen. Dit is, wederom, allemaal beveiligd met wachtwoorden en beveiligde verbindingen.
  • Wij werken samen met het collectief Stichting Garantiefonds Zonzeker, de gegevens die worden gedeeld zijn uitsluitend met als doel uw garantie certificaat op te stellen en uw garanties uit te voeren. Stichting Garantiefonds Zonzeker heeft ook zijn eigen privacy statement. Deze leest u hier.
  • Onze boekhouder is A&M Administratie en Management Consulting, uiteraard is deze als gecertificeerde boekhouder gebonden aan een geheimhoudingsplicht.
  • Wij gebruiken Google Analytics om ons website verkeer te monitoren, dit is zogeheten, geanonimiseerde data. Hier zijn dus geen persoonsgegevens aan verbonden, uitsluitend zaken als uw browsertype, locatie en gegevens over uw activiteiten op onze website.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Imholz Zonnepanelen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens: Wij bewaren persoonsgegevens voor de uitvoer van onze werkzaamheden, de garantietermijn van uw installatie in acht nemende. Dit kan, afhankelijk van het type installatie tot 20 jaar zijn.

Delen van persoonsgegevens met derden

Imholz Zonnepanelen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Imholz Zonnepanelen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Imholz Zonnepanelen gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Imholz Zonnepanelen gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Imholz Zonnepanelen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@imholz-zonnepanelen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Imholz Zonnepanelen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Imholz Zonnepanelen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@imholz-zonnepanelen.nl